Бори клуб
Възстановяване на точки

Възстановяване на точки

НЕ ГРЕШИ ТОЗИ, КОЙТО НЕ КАРА!

Възстановяването на точки, отнети от КАТ е възможно веднъж в рамките на една година. Курсът се провежда в събота и е с продължителност 6 учебни часа. 13 контролни точки обещава съботното обучение за припомняне на основни правила и положения за движение по пътищата.

Необходими документи:
Лична карта
Копие на шофьорска книжка
Копие на талон или акт за установяване на административно нарушение
Не отлагайте възстановяването на своите точки!

ОН-ЛАЙН ЗАПИTВАНЕ
Обучението е на първо място!